Vårt mål är att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Hamilton & Widegren har verksamhet på totalt 1100 ha mark i Östergötland fördelat på Walla Säteri och Sättra Gård.

Avelsbesättningen Walla Hereford är idag en bruksbesättning om cirka 170 dikor som hålls i ranchdrift. På Sättra Gård bedrivs främst skogsbruk, en del jordbruk samt inackordering av islandshäst. På gården finns avelshingsten Pinni frá Rettarholti.

Viktigt för oss

Vi värdesätter

  • god djurhållning; därför får våra djur röra sig fritt året runt,
  • hög produktion av livsmedel och ett hållbart långsiktigt jordbruk,
  • biologisk mångfald; därför sköter vi ca 300ha naturbetesmarker samt restaurerar gamla betesmarker.

Om oss

Hamilton & Widegren är ett enkelt bolag som startades 2011.

Sarah Hamilton-Widegren är utbildad husdjursagronom. Hon har tidigare arbetat på Länsstyrelsen och Lantmännen men arbetar nu heltid på Hamilton & Widegren. Sarah är utbildad ridledare för islandshäst. 

John Widegren är utbildad lantmästare och har arbetat med jordbruk i hela sitt liv. Han har ett stort intresse för jakt, viltvård och politik.

Copyright

Samtliga bilder på denna hemsida är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Hör av er om ni är intresserade av att använda våra bilder!