Walla Hereford är idag en bruksbesättning om 170 dikor plus rekryteringsdjur. Kalvarna föds tidig vår. Från och med 2015 kommer samtliga kalvar behållas till rekrytering eller uppfödning till slakt. 

Vårt mål är att ta fram friska, kraftfulla, polled herefordkalvar. Äldre hondjur hålls i ranchdrift vintertid med tillgång till halmströade ligghallar. Inkalvningskvigor hålls i ströade boxar med skrapgång och foderbord. Viktigt för oss är att alla våra djur får röra sig fritt året runt. Vi ser att de blir väldigt friska och hållbara av att gå i ranchdrift

Vi satsar på bra avelstjurar till våra kor och kvigor och har sex tjurar i avel. Det är viktigt att de har bra exteriör, trevligt lynne samt bra avelsvärden www.galtashereford.se

Sommartid betar våra cirka 400 djur 250ha naturbetesmarker i Östergötland. Vintertid utfodras de med grovfoder från de egna vallarna.  

 

Vi har inlett ett samarbete med Hälsingestintan AB vilket innebär att våra djur kommer att födas och slaktas hemma på gården. Djuren slipper djurtransporter och därmed stress inför slakten. Vi var andra gården i Sverige som Hälsingestintans mobila slakteri åkte till och vi kan varmt rekommendera samarbete med detta professionella team.