Vi erbjuder tre typer av inackordering av islandshäst. Samtliga hästar utfodras med analyserat grovfoder som stämmer överens med deras dagliga behov av både näringsinnehåll och torrsubstans. Hästar är betesdjur och betar normalt cirka 16h per dygn. Det är viktigt att de får långa ättider vinter- som sommartid. Det är samtidigt viktigt att de växande hästarna får tillräckligt med protein, energi och mineraler, vilket inte går att avgöra utan grovfoderanalys. 

Vi utfodrar samtliga hästar flera gånger dagligen och undviker fri tillgång till hösilage vintertid då vi tycker det är viktigt att hästarna rör sig mycket. Enligt vår erfarenhet blir hästarna för feta på grund av överkonsumtionen vid fri tillgång till hösilage. Vid fodringen får vi även en chans att se att alla hästar beter sig normalt. Hästarna har dock fri tillgång till halm i ligghallen samt tempererat vatten vintertid. 

Vi har en stoflock med avelsston och unghästar och tar även emot ston som fölar här hos oss. 

Vi har en flock med unghingstar. 

Hagarna är väl tilltagna och sommarbetet bestäms efter antalet hästar i flocken samt efter vilket djurslag som betat tidigare säsong. Betena betas växelvis av nötkreatur alternativt i sambete, vilket håller parasittrycket lågt. Regelbundna träckprovsanalyser görs för att ha kontroll över parasittryck och avmaskning sker vid behov.  

 

Pris Inackordering i flock 2018/2019                                                     sept-april                maj-aug

Islandshäst (unghäst tom 3 år)                                             1100kr               500kr

Sto med föl vid sidan                                                           1500kr              1500kr

Dräktigt sto alternativt vuxet sto i stoflocken                         1100kr              1100kr

Priserna gäller per månad vid inackordering av islandshäst i flock. Priset inkluderar plats i lösdrift med tillgång till halmströad ligghall vintertid, mineraler, fri tillgång till vatten (uppvärmt vintertid) och salt. Utfodring sker enligt en av Sarah beräknad foderstat med analyserat grovfoder. Vintertid sker utfodring två till tre gånger dagligen. Fri tillgång till hösilage tillämpas endast vid extrem väderlek. Hingstarna kan ha fri tillgång till grovfoder tidsvis beroende på hull och behov.

Verkning görs regelbundet av vår hovslagare (godkänd hovslagare samt medlem i Svenska Hovslagarföreningen), vaccinering och veterinärvård kan vi ombesörja, allt mot extra kostnad.

 

Pris Inackordering boxplats 2018/2019

Islandshäst                                                                       2500kr per månad

Boxplats för islandshäst finnes. Fullinackordering. In- och utsläpp samt fodring ingår. Ströhalm och analyserat grovfoder samt tillgång till rundkorall ingår. Möjlighet finns att hyra ridhus till rabatterat pris. Här finns möjlighet för en satsande ryttare att utvecklas. Vi satsar på kvalitet. Tränar för professionella tränare och är noggranna i vår hästhållning.   

  

   

LÄNKAR

www.janpers.se 

www.vm-islandshastar.se