Djur

Idag bedrivs extensiv nötköttsproduktion på gårdarna. Cirka 185 dikor av rasen hereford betar de egna samt arrenderade betesmarker om totalt 250ha. Inackorderade islandshästunghästar hjälper till att beta markerna sommartid.

Vi tycker det är viktigt att våra djur får röra sig fritt i sina naturliga gångarter, året runt. Detta ger friska och hållbara djur. Då vädret tillåter är djuren på beten med höga natur- och kulturvärden. Under vinterhalvåret hålls djuren i lösdriftsform med tillgång till halmströade ligghallar. Djuren utfodras vintertid med gårdarnas egenproducerade grovfoder.

Hästarna och nötkreaturen betar på samma marker och genom noggrann betesplanering hålls parasittrycket lågt och betestrycket jämnt. Djuren betar varandras rator och betar olika växter.