Islandshäst

Inackordering Islandshäst

Vi erbjuder tre typer av inackordering av islandshäst. Samtliga hästar utfodras med analyserat grovfoder som stämmer överens med deras dagliga behov av både näringsinnehåll och torrsubstans. Hästar är betesdjur och betar normalt cirka 16h per dygn. Det är viktigt att de får långa ättider vinter- som sommartid. Det är samtidigt viktigt att de växande hästarna får tillräckligt med protein, energi och mineraler, vilket inte går att avgöra utan grovfoderanalys.

Vi utfodrar samtliga hästar flera gånger dagligen och undviker fri tillgång till hösilage vintertid då vi tycker det är viktigt att hästarna rör sig mycket. Enligt vår erfarenhet blir hästarna för feta på grund av överkonsumtionen vid fri tillgång till hösilage. Vid fodringen får vi även en chans att se att alla hästar beter sig normalt. Hästarna har dock fri tillgång till halm i ligghallen samt tempererat vatten vintertid.

Vi har en stoflock med avelsston och unghästar och tar även emot ston som fölar här hos oss.

Vi har en flock med unghingstar.

Hagarna är väl tilltagna och sommarbetet bestäms efter antalet hästar i flocken samt efter vilket djurslag som betat tidigare säsong. Betena betas växelvis av nötkreatur alternativt i sambete, vilket håller parasittrycket lågt. Regelbundna träckprovsanalyser görs för att ha kontroll över parasittryck och avmaskning sker vid behov.