Islandshäst

Inackordering Islandshäst

Från och med 2024 tar vi inte längre emot nya inackorderingshästar. 

Det finns en flock med unghingstar samt ston. 

Hagarna är väl tilltagna och sommarbetet bestäms efter antalet hästar i flocken samt efter vilket djurslag som betat tidigare säsong. Betena betas växelvis av nötkreatur alternativt i sambete, vilket håller parasittrycket lågt.