Walla Hereford

Walla Hereford är idag en bruksbesättning om 220 dikor. Kalvarna föds tidig vår. Samtliga kalvar behålls till rekrytering eller uppfödning till slakt. Ett antal tjurkalvar för uppfödning till slakt köps in från andra besättningar. 

Vårt mål är att ta fram friska, kraftfulla, polled kalvar. Alla våra djur hålls i grupper på halmströbädd. Vi upplever att det ger dem bäst möjlighet till rörelsefrihet och därmed bäst djurmiljö. Vi har gått ifrån ranchdrift på grund av osäkra vintrar och därmed osäker markbärighet vintertid.