Walla Hereford

Walla Hereford är idag en bruksbesättning om 170 dikor plus rekryteringsdjur. Kalvarna föds tidig vår. Från och med 2015 kommer samtliga kalvar behållas till rekrytering eller uppfödning till slakt.

Vårt mål är att ta fram friska, kraftfulla, polled herefordkalvar. Äldre hondjur hålls i ranchdrift vintertid med tillgång till halmströade ligghallar. Inkalvningskvigor hålls i ströade boxar med skrapgång och foderbord. Viktigt för oss är att alla våra djur får röra sig fritt året runt. Vi ser att de blir väldigt friska och hållbara av att gå i ranchdrift.