Sättra Gård

Sättra Gård

Sättra Gård köptes 1907 av Sarahs morfarsfar, Albert Gustafson med tre kompanjoner. Han blev sedan ensam ägare 1916. Hans son Herbert Gustafson tog över driften 1957 och Paula Gustafson (gift Hamilton) ägde gården från 1975 fram till 2012. Sedan 2012 är Sarah ägare till gården, det vill säga fjärde generationens ägare.

Gården består av knappt 500ha produktiv skogsmark, 70 ha naturbetesmarker samt 50 ha åkermark. 

Sättra Ängar 

Herbert Gustafson hade ett stort intresse för naturvård. Han var drivande i skapandet av naturreservatet Sättra Ängar och därmed skapandet av ett unikt levande kulturarv. År 1970 avsattes 20ha till det som är idag Östergötlands största fastmarksäng. Idag arrenderar Länsstyrelsen Östergötland marken och Sarah och John har betesdjur där under sommarhalvåret. På sensommaren varje år bedrivs slåtter i vissa ängar, resterande del är betad hagmark. Artrikedomen är helt otrolig!

Hässlevadets Ramsåg

Första helgfria lördagen i maj (ej 1:a maj) visas denna häftiga ram- och kantsåg i drift mellan klockan 10.00 och 14.00. Sågen som från början var en kvarn drivs av vattenkraft. 1958 skedde sista sågningen och 1987 fick Ödeshögs Hembygdsförening nyttjanderätt på sågen. Ett sågarlag drogs samman som reparerade och satte igång sågen igen.

Gör en helgutflykt med barnen och visa hur skogsavverkning skedde förr i tiden! Möjlighet finns att åka häst och vagn. Kaffe och lotter finns att köpa.Timret körs fram med hjälp av hästar och sågas till plank i denna vattendrivna såg, allt som det begav sig på den gamla tiden.